Powered by Smartsupp
top of page

Betingelser

Servicevilkår

På grundlag af disse generelle vilkår og betingelser (GTC) indgår mellem kunden og Thomas Weber eK repræsenteret ved Thomas Weber

Adresse:
Hofer Str. 9,
  95180 bjerg
Telefon: 09293/9339580
Fax: 09293/9339611
E-mailadresse: info@kristhal.de
Handelsregister: Byretten Hof/Saale
Handelsregisternummer: HR A 2633
Moms identifikationsnummer: DE197203808

i det følgende benævnt udbyder, indgås kontrakten.


Kontraktens genstand
Denne kontrakt regulerer salg af nye og brugte varer og ydelser fra områderne sanitet, glas, fliser, keramik, byggematerialer via udbyderens online shop. For nærmere oplysninger om det respektive tilbud henvises til produktbeskrivelsen på tilbudssiden.

indgåelse af kontrakt
Aftalen indgås i elektroniske forretningstransaktioner via butikssystemet eller via anden fjernkommunikation som telefon og e-mail. De fremlagte tilbud repræsenterer en uforpligtende opfordring til at afgive et tilbud gennem kundeordren, som udbyderen derefter kan acceptere. Bestillingsprocessen for indgåelse af kontrakten omfatter følgende trin i butikssystemet:

• Valg af tilbud i den ønskede specifikation (størrelse, farve, antal)
• Lægger tilbuddet i indkøbskurven
• Tryk på 'bestil'-knappen
• Indtastning af fakturerings- og leveringsadresse
• Valg af betalingsmetode
• Gennemgang og behandling af ordren og alle indtastninger
• Tryk på knappen 'Bestil med omkostninger'
• Bekræftelse via e-mail om, at ordren er modtaget
• Udover butikssystemet kan ordrer også afgives via fjernkommunikation (telefon/e-mail), hvor bestillingsprocessen for indgåelse af kontrakten omfatter følgende trin:
• Ring til ordrehotline / send ordremail
• Bekræftelse via e-mail om, at ordren er modtaget
• Kontrakten indgås med afsendelse af ordrebekræftelsen.


Kontraktens varighed
Kontrakten er indgået på ubestemt tid.

ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver udbyderens ejendom, indtil fuld betaling er sket.

Priser, forsendelsesomkostninger, returomkostninger
Alle priser er endelige priser og inkluderer den lovpligtige moms. Udover de endelige priser er der yderligere omkostninger afhængig af forsendelsesmetoden, som vises før ordren afsendes. Såfremt der er fortrydelsesret, og denne benyttes, afholder kunden omkostningerne ved returneringen.

betalingsbetingelser
Kunden har kun følgende muligheder for betaling: forudbetaling (forudbetaling), faktura ved levering, direkte debitering, efterkrav, betalingstjenesteudbyder (PayPal), kontant betaling ved afhentning og betaling med kreditkort. Andre betalingsmetoder tilbydes ikke og vil blive afvist.
Ved betaling med faktura skal fakturabeløbet overføres til den der angivne konto efter modtagelse af fakturaen, som indeholder alle oplysninger til overførslen og sendes med varerne og/eller pr. e-mail den dag varer sendes. Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato med angivelse af fakturanummer. Fakturaen ligger normalt i en rød forsendelseskuvert på emballagen. Fakturaen sendes kun separat, hvis leveringsadressen er en anden.
Ved forudbetaling skal fakturabeløbet forud overføres fuldt ud til den angivne konto med angivelse af ordrenummer. Efter modtagelse af betaling vil varerne blive afsendt. Du vil herefter modtage den tilsvarende faktura med leveringen af varerne.
Fakturabeløbet vil blive opkrævet af udbyderen ved brug af direkte debitering på grundlag af den direkte debiteringsautorisation fra kunden fra den angivne konto.
Ved levering mod efterkrav betales efterkravsbeløbet til udbringeren kontant ved levering, hvorved udbringeren opkræver et efterkravsgebyr.
Når du bruger en deponeringstjeneste/betalingstjenesteudbyder, gør dette det muligt for udbyderen og kunden at behandle betalingen indbyrdes. Deponeringstjenesten/betalingstjenesteudbyderen videresender kundens betaling til udbyderen. Yderligere information er tilgængelig på webstedet for den respektive deponeringstjeneste/betalingstjenesteudbyder.
Fakturabeløbet kan også betales kontant i normal kontortid hos leverandøren efter fradrag af forsendelsesomkostningerne.
Kunden er forpligtet til at betale eller overføre det viste beløb til den på fakturaen angivne konto inden 8 dage efter modtagelse af fakturaen. Betaling forfalder fra fakturadato uden fradrag. Kunden er først i misligholdelse efter en rykker.

leveringsbetingelser
Varerne afsendes umiddelbart efter bekræftet modtagelse af betaling. Forsendelsen sker i gennemsnit senest efter 5 dage. Iværksætteren forpligter sig til at levere inden for 60 dage efter modtagelse af ordren. Normal leveringstid er 14 dage med mindre andet er angivet i varebeskrivelsen. Udbyderen sender enten ordren fra deres eget lager, så snart hele ordren er på lager der, eller ordren sendes fra producenten, så snart hele ordren er på lager der.

udarbejdelse af kontrakter
Kunden har ingen mulighed for direkte at få adgang til den gemte kontrakttekst. Kunden kan rette indtastningsfejl under bestillingsprocessen. Han kan gøre dette på følgende måde: via e-mail eller fax.

Afbestillingsregler og fortrydelsesret
• Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra dagen
• I tilfælde af en salgskontrakt: hvorpå du eller en tredjepart udpeget af dig, som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse.
• Ved en aftale om flere varer, som forbrugeren har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som leveres separat: hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har taget den sidste vare i besiddelse .
• I tilfælde af en kontrakt om levering af varer i flere delsendinger eller stykker: hvorpå du eller en af dig opkaldt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog den sidste delsending eller det sidste styk i besiddelse.
• I tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode: hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportør, tager de første varer i besiddelse.
Hvis flere alternativer samles, er det sidste tidspunkt afgørende.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Thomas Weber eK, Thomas Weber, Hofer Str. 9 95180 Berg 09293/9339580 info@kristhal.de) en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e. -mail ) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi have returneret alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billige standardlevering, som vi tilbyder), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal sende varerne til Thomas Weber eK, Thomas Weber, Hofer Str. 9 95180 Berg 09293/9339580 info@kristhal.de omgående og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os annulleringen af denne kontrakt sendes tilbage eller afleveres til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. En kopi af den originale faktura skal vedlægges forsendelsen. Tilføj venligst årsagen til returneringen til kopien af fakturaen manuelt.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For tætninger og profiler over 170 cm i længden er forsendelsesomkostningerne ved returnering cirka 20 €, som du selv skal afholde.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Slut på tilbagekaldelse


Kontrakten udfærdiges på tysk. Den videre udførelse af kontraktforholdet sker på tysk. Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder udelukkende. For forbrugere gælder dette kun i det omfang, det ikke begrænser nogen lovbestemmelser i det land, hvor kunden har sit bopæl eller sædvanlige opholdssted. Værneting for tvister med kunder, der ikke er forbrugere, offentligretlige juridiske personer eller særlige fonde under offentligret, er udbyderens hjemsted.

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (OS). Platformen kan findes på:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adskillelsesklausul
Ugyldigheden af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser har ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

bottom of page